Skip to main content

In onze opleidingen merken we vaak dat mensen die starten met Power BI niet altijd beseffen dat het creëren van een correct gegevensmodel ervoor kan zorgen dat:

 • Gegevens sneller worden ingelezen
 • Berekeningen sneller worden berekend

Vaak importeert men de gegevens vanuit de bron onmiddellijk in het model, worden de nodige relaties getekend en start men vervolgens met het creëren van de visuals.

Hierbij worden dus verschillende zaken genegeerd zoals:

 • Hernoemen van velden/tabellen
 • Optimaliseren van het gegevensmodel door gebruik te maken van een ‘star schema’
 • Measures definiëren zodat je onmiddellijk de juiste naam en opmaak van berekeningen hebt.
 • Het instellen van data categorieën

In deze post ga ik iets dieper in op het instellen van data categorieën. Door je gegevensmodel te optimaliseren kan je immers ook de gebruiksvriendelijkheid van het model verhogen. En dit niet alleen voor de report builder, maar ook voor de eindgebruikers.

Bij een data categorie ga je immers in je model definiëren wat het nut is van een bepaalde kolom.  Zo kan je via een data categorie instellen dat een bepaalde kolom steden of landen bevat.  Op die manier zal Power BI de gegevens van deze kolom automatisch op een landkaart tekenen.  Maar je kan dit evengoed gebruiken om – afhankelijk van het resultaat van een berekening – een bepaalde afbeelding te tonen.

Geografische locaties

Als we het veld Stad op de pagina slepen krijgen we een gewone tabel te zien.  Natuurlijk kan je achteraf de visual wijzigen zodat je een geografische weergave krijgt, maar het is een pak makkelijker als dit automatisch gebeurt.

Dit kan je als volgt doen:

 • Selecteer de kolom Stad in de lijst met de velden
 • Selecteer in het menu Column tools – Data Category en selecteer de waarde City.
  Je zal merken dat het veld in de veldlijst nu voorafgegaan wordt door een wereldbol.
 • Als je het veld nu naar de pagina sleept, dan krijg je automatisch een map.

Het kan perfect zijn dat jouw versie van Power BI automatisch een map toont, zonder een data categorie in te stellen.  Dit heeft meestal te maken met de taal van Power BI en de taal van het veld.  In bovenstaand voorbeeld gebruik ik het Nederlandstalige woord Stad in een Engelstalige versie van Power BI.  In een Nederlandstalige versie van Power BI zou ik effectief onmiddellijk een map te zien krijgen; maar dit zou dan weer niet lukken indien het veld de naam City had ipv Stad.  Door de data categorie in te stellen werkt dit altijd en maakt het dus niet uit wat de taal is van de velden of de taal van Power BI.

Afbeeldingen

Als je in je model een kolom hebt met een URL die verwijst naar een afbeelding, dan kan je via de data categorie instellen dat deze kolom een Image URL bevat.
Het resultaat is dat deze kolom niet meer gepresenteerd wordt als zijn URL maar door de effectieve afbeelding.

Andere

Naast geografische locaties en afbeeldingen kan je ook verwijzen naar eender welke URL zoals een webpagina of een emailadres. In dat geval kies je voor de data categorie Web URL. In je visuals krijg je dan een link waar je op kan klikken.

Tenslotte kan je ook een data categorie toekennen aan een measure.  Op die manier kan je een berekening maken die resulteert in een URL.  Als je vervolgens deze measure instelt als een Image URL of Web URL dan zal deze measure resulteren in een afbeelding of in een link waar je op kan klikken.  Door met de filters te spelen zal deze measure een ander resultaat opleveren waardoor ook de afbeelding wijzigt of waardoor de link je naar een andere pagina zal brengen.

Nog meer nuttige tips over Power BI krijg je in onze opleidingen.  Of ben je op zoek naar ondersteuning van een Power BI expert voor jouw eigen rapporten?  Neem dan contact met xyloslearning@xylos.com of +32 2 264 13 20 voor een vrijblijvende offerte.

Leave a Reply