Skip to main content

Microsoft blijft nieuwe functies ontwikkelen om het gebruik van Excel nog handiger te maken. Een van de nieuwste toevoegingen? TEXTAFTER, TEXTBEFORE en TEXTSPLIT. In deze blog lichten we kort toe wat deze functies doen en hoe je ze kan gebruiken.

TEXTAFTER: wat is het en hoe gebruik je het?

TEXTAFTER is een functie in Excel die je helpt bij het vinden van de tekst die volgt na een bepaald teken of een bepaalde reeks tekens in een cel. Dat kan handig zijn als je bijvoorbeeld een lijst hebt met namen en e-mailadressen, en je wil alleen de domeinnamen van de e-mailadressen vinden.

Laten we verder inzoomen op dit voorbeeld:

Stel dat je een lijst hebt met e-mailadressen in kolom A, en je wil enkel de domeinnamen van deze adressen eruit halen. Hier is hoe je dat doet:

  1. Selecteer de cel waarin je de domeinnamen wil plaatsen
  2. Typ de formule: =TEXTAFTER(A2,”@”)
  3. Druk op enter

De formule zal nu de tekst na het “@”-teken in de cel A2 vinden en weergeven in de cel waarin je de formule hebt getypt (B2). Merk op dat we in het zesde veld van de functie ook een tekst kunnen plaatsen ter vervanging van de foutmelding wanneer er geen ‘@’ in voorkomt (zie cel B10).

TEXTBEFORE: wat is het en hoe gebruik je het?

TEXTBEFORE is een functie in Excel die je helpt bij het vinden van de tekst die voorafgaat aan een bepaald teken of een bepaalde reeks tekens in een cel. Gebruik deze functie bijvoorbeeld als je een lijst hebt met namen en initialen, en je alleen de initialen wil vinden.

Laten we verder inzoomen op dit voorbeeld:

Stel dat je een lijst hebt met namen in kolom A, en je wil alleen de initialen van deze namen vinden. Hier is hoe je dat doet:

  1. Selecteer de cel waarin je de initialen wil plaatsen
  2. Typ de formule: =TEXTBEFORE(A2,” “)
  3. Druk op enter

De formule zal nu de tekst voor de eerste spatie in de cel A2 vinden en weergeven in de cel waarin je de formule hebt getypt (B2). Merk op dat we in het zesde veld van de functie ook een tekst kunnen plaatsen ter vervanging van de foutmelding wanneer er geen spatie in voorkomt (zie cel B10).

TEXTSPLIT: wat is het en hoe gebruik je het?

De nieuwe Excel-functie TEXTSPLIT maakt het eenvoudiger om tekst te scheiden en te organiseren in afzonderlijke cellen. Zo kan je gegevens op een bepaald scheidingsteken splitsen en de resultaten in afzonderlijke cellen/kolommen plaatsen.

Laten we verder inzoomen op dit voorbeeld:

Stel dat je een kolom hebt met e-mailadressen in het formaat voornaam.achternaam@emailprovider.com, en je wil alles scheiden in afzonderlijke cellen. Gebruik de functie TEXTSPLIT om deze taak gemakkelijk uit te voeren.

  1. Selecteer de cel waarin je het resultaat wil plaatsen (B2)
  2. Typ de formule: =TEXTSPLIT(SUBSTITUTE(A2;”@”;”.”);”.”)
  3. Druk op enter

Excel zal nu alle waarden onderscheiden met een punt en deze plaatsen in verschillende kolommen (B2,C2,D2 en E2).

Merk op dat we in dit voorbeeld de functie SUBSTITUTE genesteld hebben, om ervoor te zorgen dat het teken ‘@’ wordt vervangen door een punt. Zo kan de functie TEXTSPLIT, telkens wanneer er een punt voorkomt, de waarde onderscheiden en dus splitsen. Ook de tekst na het @-teken wordt daardoor nu gesplitst.

Meer weten? Schrijf je in voor één van onze online of klassikale Excel opleidingen om je kennis verder aan te scherpen.