Skip to main content

Als je een werkblad hebt met veel getallen dan wordt het al vrij snel vrij ‘druk’ op het werkblad.

Het grote aantal nullen zorgt ervoor dat je minder goed snel kan zien waar concrete data kan staan.

Een van de manieren om het werkblad wat minder druk te maken is door het getal 0 niet te tonen. Excel kent daar 3 verschillende manieren voor.

Via conditional formatting (Voorwaardelijke opmaak)

Veel mensen zouden dit doen via Conditional formatting (Voorwaardelijke opmaak). Op zich is er niets mis met deze aanpak, maar er zijn toch enkele nadelen:

  • Via conditional formatting zou je de tekstkleur aanpassen.  Alleen houdt deze opmaak geen rekening met de achtergrondkleur van een cel.  Als je in bovenstaand voorbeeld zou instellen dat het getal 0 een wit lettertype moet krijgen, dan zul je inderdaad geen enkele nul te zien krijgen.  Een wit lettertype op een witte achtergrond zie je immers niet.  Maar stel dat je een cel donkergroen zou kleuren, dan zal die 0 wel opeens zichtbaar worden.
  • Als er nieuwe kolommen aan de tabel toegevoegd worden, dan dien je de conditional formatting steeds uit te breiden naar deze extra kolommen.

Via getalopmaak

Bij getalopmaak denken de meeste personen aan het opmaken van datums, een getal tonen met 1 of meerdere decimalen, een getal tonen op een wetenschappelijke manier…

Maar je kan via getalopmaak ook ingeven dat het getal 0 niet moet getoond worden.  In tegenstelling tot conditional formatting blijft dit werken als de achtergrondkleur van de cel zou gewijzigd worden.

Ga als volgt te werk:

  • Selecteer het gebied waarvan je de nullen wil verbergen
  • Rechtsklik op de selectie en ga naar Format Cells – Custom
  • Geef vervolgens deze code in: 0;[Red]-0;

In deze code herken je 3 delen (gescheiden door een puntkomma)Deze 3 delen verwijzen steeds naar: positieve getallen, negatieve getallen en nulwaarden.

  • 0: De eerste 0 betekent dat positieve getallen zonder decimalen moeten getoond worden.
  • [Red]-0: Dit betekent dat negatieve getallen in het rood getoond moeten worden.  Tevens moeten ze voorafgegaan worden door een minteken.
  • Achter de laatste puntkomma staat niets.  Dit laatste gedeelte definieert hoe je nulwaarden wil zien en aangezien we niets gedefinieerd hebben krijg je ze ook niet te zien.

Ter info: Had je de code 0;[Red]-0;[Green]”Zero” gebruikt dan zouden alle nulwaarden visueel vervangen zijn door het groene woord ‘Zero’.

Via de opties in Excel

De makkelijkste en meest flexibele manier is om de settings van Excel te wijzigen.

Dit kan je doen via: File – Options – Advanced. Vervolgens zet je het vinkje van de optie Show a zero in cells that have zero value uit (Je vindt deze optie in de groep Display options for this worksheet)

Het resultaat is een veel rustiger werkblad waar je sneller kan zien hoeveel ‘echte’ waarden er eigenlijk zijn.

Er mogen rijen en kolommen toegevoegd worden op het werkblad en je mag naast de tabel waarden intikken; het getal 0 zal je nooit zien. Deze optie geldt dus voor het hele werkblad (niet het werkboek)!  Als je dit wil activeren voor verschillende werkbladen zul je dit dan ook apart moeten doen.

Wil je ook je kennis optimaliseren in Excel?  Schrijf dan in voor één van onze Excel opleidingen of boek een Excel expert via saleslearning@xylos.com of via +32 2 264 13 20.

Leave a Reply