Skip to main content

Voor de voorstelling van een presentatie, dus in de modus van de slideshow, hebben veel mensen de neiging om de slides in een strikte volgorde voor te bereiden. Hierdoor krijg je een presentatie met een flink pak ‘tussenslides’ met het overzicht of de agenda van de presentatie.

Maar deze tussentijdse overzichten op slides zijn eigenlijk overbodig. Je kan in de voorstelling heel gemakkelijk schakelen tussen overzicht en een specifieke topic/slide. En dit zonder hiervoor specifieke dia’s manueel aan te maken.

Je kan in PowerPoint immers gebruik maken van de Summary Zoom. Dit geeft een interactieve slide met een daarbij horend zoomeffect als resultaat. Hierdoor kun je heel gemakkelijk  in je presentatie bewegen. Veel werk, denk je? Nee hoor, gewoon een paar keer klikken.

Hoe gaat de Summary Zoom in zijn werk?

Stap 1. Maak secties aan

Als je met verschillende topics wil werken, ga je best eerst aan de slag met Secties. Hiermee kun je de presentatie onderverdelen in verschillende topics/hoofdstukken. Secties in PowerPoint aanmaken is vrij eenvoudig.

  • Klik links op het scherm van de presentatie de slide aan waar een nieuw “onderdeel” van je presentatie start.
  • Klik vervolgens op Section, Add Section . Geef een passende naam.

Aan de linkerzijde van het scherm zie je de onderverdeling in secties. Je kan de secties dicht- of openklappen via het driehoekje voor de sectienaam.

Stap 2. Maak de summary zoom aan.

Nadat de secties zijn aangemaakt, kun je nu heel eenvoudig de slide met de Summary Zoom aanmaken. Dit doe je via het lint Insert, Zoom, Summary Zoom. Hierdoor krijg je het voorstel om een Summary-slide aan te maken met telkens een verwijzing naar de eerste slide van de secties. Je kan dit wijzigen indien gewenst. Bevestig de keuze.

Bij de secties zie je nu een ‘Summary Section’ toegevoegd. In deze sectie de slide met de Summary Zoom

Stap 3: gebruik de Summary-slide in de slideshow

In de slideshow kun je nu de Summary-slide met zoomeffect gebruiken.

Klik hiervoor op één van de kleine afbeeldingen. Je krijgt nu een zoomeffect naar de eerste slide van de aangeklikte sectie.

Je kan nu één voor één de slides van deze sectie doorlopen. Op het einde van de sectie gaat de zoom automatisch terug naar het overzicht. En vervolgens kun je een andere sectie aanduiden. Om opnieuw met een zoomeffect naar een andere sectie te wandelen.

Interessant is ook dat je in de SlideShow om het even op welk moment je terug kan naar de Summary slide. Dit zorgt ervoor dat je steeds het overzicht kunt tonen, zonder door andere slides te moeten navigeren.
Gebruik hiervoor het extra knopje onderaan de slide in de SlideShow. Je krijgt hierdoor opnieuw het overzicht te zien.

Conclusie:

Je kan dus op een efficiënte manier een overzicht aanmaken om in de slideshow te gebruiken. Dit laat je toe om interactiever te presenteren zonder talrijke extra slides te moeten aanmaken.

Vind je dit een nuttige tip?  Weet dat je nog een massa andere nuttige tips krijgt in onze PowerPoint opleidingen. Bekijk snel het aanbod!

Leave a Reply