Skip to main content

Een feilloze aanpak vanuit drie invalshoeken

Om gebruikers doorheen deze 5 fases te begeleiden, tot in een stadium waarin ze de verandering kennen, kunnen en willen omarmen, werken we bij Xylos vanuit 3  invalshoeken: Communicatie, Learning en Sponsorship.

  • Creëren van communicatie die de gebruikers bewust maakt van de veranderingen en hen informatie geeft die de wil tot veranderen prikkelt.
  • Voorzien van leerinitiatieven die ervoor zorgen dat de eindgebruikers succesvol met de nieuwe toepassingen kunnen werken en die erop gericht is de vaardigheden continu te verbeteren, zoals een digital coach traject.
  • Ontwikkelen van een ondersteunende omgeving die de verandering trekt en ook achteraf kan blijven sponsoren en stimuleren.

Deze drie invalshoeken, die elk een eigen focus hebben op een aantal fases van het ADKAR-model, vormen samen onze ijzersterke change en adoption aanpak om medewerkers te begeleiden doorheen een verandering. Met onze aanpak streven we ernaar dat je medewerkers de verandering niet alleen ondergaan, maar er ook volledig achter staan en zich eigen willen maken.

Wens je meer te weten over onze change en adoption aanpak?

Contacteer ons