Skip to main content

Snel typen – laat staan, blind typen: het is niet voor iedereen. Zijn er individuele woorden of woordreeksen die je vaak moet gebruiken in je geschreven communicatie en toch maar niet in de vingers krijgt? Je eigen typfouten vaststellen zorgt ongetwijfeld wel eens voor frustratie. Goed nieuws! Met autocorrectie zorg je voor je eigen zen.

In Microsoft Office kan iedere gebruiker rekenen op een autocorrectie-bestand. Dat bestand zit ergens diep in de C-schijf verschuild maar is toegankelijk via het AutoCorrect-options venster.

Kan je AutoCorrect zelf aanvullen?

Ja hoor. Dat is net zo handig aan AutoCorrect. Bovendien wordt alles automatisch ook toegepast in zowel Word, Excel, Outlook en PowerPoint. Bij een migratie naar een nieuwe Office-versie neem je het bestand gewoon mee. Zo verlies je geen belangrijke aanvullingen.

We tonen hieronder hoe je de auto-correctie lijst aanvult in Microsoft Word.

Voorbeeld 1

Situatie: Je typt een specifiek woord steeds verkeerd. Soms ligt een woord nu eenmaal verkeerd in je vingers.

Hoe pak je dat nu aan? Klik in het lint op ‘File’ en dan op “Options’. Links klik je vervolgens op Proofing. Daar vind je de knop ‘AutoCorrect Options’ terug.

Het volgende dialoogvenster terecht geeft heel wat meer details weer. Je ziet nu de lijst van bestaande de autocorrecties verschijnen.

Zoals je merkt zijn dat er al heel wat. Het gaat om veel voorkomende typfouten die Office dus  automatisch voor je verbetert.

Je kan deze lijst nu aanvullen. Je ziet in dit voorbeeld hoe het woord venster wordt toegevoegd aan de lijst van gewenste spellingen. De precieze typfout die je instelt in de linkerkolom zet Office dus om in het gewenste woord, rechts: “vestner” wordt dus “venster”. En dat is maar goed ook.

Voorbeeld 2

Ook complexe woorden die je herhaaldelijk moet typen, voeg je hier dus gewoon toe. Het gaat natuurlijk niet over woorden zoals “of”, “en” of “de”. Stel dat je bijvoorbeeld vaak het woord “collegebesluiten” moet schrijven. Met AutoCorrect maak je het jezelf zo makkelijk als je zelf wil. Hieronder toveren we de letter “c” gewoon om naar “collegebesluiten”.

Maar stel je voor dat je die autocorrectie dan weer even niet wil gebruiken? Soms moet “C” immers gewoon “c” zijn en niet “collegebesluiten”. Dan maak je de autocorrectie gewoon even ongedaan.

Deze tip werd erg gesmaakt bij één van onze klanten waar we een Digital Coach service bieden.  Een Digital Coach service staat voor het begeleiden van eindgebruikers op de werkplek. Dit doen we via tal van opleidingen, persoonlijke coachings en het beantwoorden van vragen rond Office en andere eindgebruikersvragen.  Haal je een digital coach in huis, dan krijg je tal van tips die de efficiëntie verhogen.

Leave a Reply