Skip to main content
ExcelOffice

18 Excel tips: DAG-13: Namen toekennen aan cellen.

By juni 20, 2014juni 3rd, 2022No Comments

Vandaag gaat de blog over het toekennen van namen aan cellen. Dit zullen we op verschillende niveaus doen. Eerst gaan we één enkele cel benoemen, nadien een gebied van cellen. Je zal ook leren hoe Excel een reeks van gebieden automatisch een naam kan geven aan de hand van de titels. In de blog van morgen zal je deze kennis nodig hebben om dropdowns te maken met een variabele inhoud.

Via de ribbon ‘Functions’ kan je een nieuwe naam definiëren voor een geselecteerde cel.

Typ de datum in een cel en selecteer die cel. Kies nu ‘Define Name’ in de Ribbon.

Ga in een andere cel staan, dit mag ook op een ander blad in het werkboek zijn, en typ de formule ‘= HuidigeDatum’.

De datum uit cel H5 verschijnt in de cel.

In blog 12 heb ik de TEXT functie getoond. Deze functie kan een getal omzetten in een zelf gekozen opmaak. Met deze kennis zou je ook de volgende oplossing kunnen bedenken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het manueel ingeven van een functie zal je de nieuwe naam zien verschijnen in de tooltip.

In het volgende voorbeeld geven we een naam aan een reeks van cellen.

Op deze manier kan je dus allerhande berekeningen uitvoeren op het gebied. Wijzig één van de waarden en je oplossing zal steeds mee evolueren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgen zien we hoe we dit gebied automatisch kunnen laten meegroeien bij het toevoegen van cellen.

Stel dat je een hele reeks van namen wenst aan te maken. Een tijdrovende bezigheid waarvoor Excel een handig hulpmiddel ter beschikking heeft dat je heel wat tijd/werk kan besparen.

Neem even volgend voorbeeld.

Alle kolommen dienen de naam van de respectievelijke hoofding te krijgen en hetzelfde geldt voor de rijen. In het voorbeeld ontstaat er dus een naam voor elk land (verticaal) en een naam voor elke medewerker (horizontaal)

Selecteer het hele gebied (CTRL-A of slepen) en kies voor de optie ‘Create from selection’.

Geef aan of je enkel namen voor rijen, kolommen of beiden wil aanmaken. Kies voor beiden.

Via de knop ‘Name Manager’ krijg je een volledig overzicht van alle namen die werden aangemaakt.

Tip: (Intersection)

Iedereen die dagelijks met Excel werkt, kent het verschil tussen ‘;’ en ‘:’ bij het maken van formules. Met ‘:’ duidt je een reeks van cellen aan. Zo betekent ‘A2:A4’ alle cellen van A2 tot A4. Het ‘;’ teken wordt gebruikt om in een formule twee aparte cellen weer te geven. In dit geval betekent ‘A2;A4’ de cel A2 en de cel A4, dus niet de hele reeks.

Maar heb je in een functie al eens een spatie gebruikt ? Gebruik de zonet aangemaakte namen eens op volgende manier: “= Netherlands Michael”

Door een spatie tussen beide gebieden te gebruiken, vraag je Excel om de intersectie of de kruiswaarde weer te geven. Je krijgt als oplossing dus de waarde van de cel die in bovenstaand voorbeeld rood gekleurd is.

Morgen: Dag 14: Namen (gebieden) die meegroeien.

 

 

Leave a Reply